უკან

ვიდეო-ლექციები

ვიდეო-ლექციები

ლექცია 1

არ არის ნანახი

ნაბიჯი 1 - გაწმენდა

ნახვა

ლექცია 2

არ არის ნანახი

ნაბიჯი 2 - თვალის გარშემო კანის მოვლა

ნახვა

ლექცია 3

არ არის ნანახი

ნაბიჯი 3 - აქტივაცია

ნახვა

ლექცია 4

არ არის ნანახი

ნაბიჯი 4 - დატენიანება

ნახვა